Kategori: Praksisforberedelser

Forberedelse, kompetanse, forventninger., tips som skjer før praksis.