Liten jobb – stor nytteverdi!

Før studentene kom i praksis på sykehjem denne gangen, la vi ut informasjon på infoskjermer om at 28 sykepleierstudenter skulle ha praksis i 10 uker på sykehjemmet. Informasjonen var synlig på skjermene i vestibylen, i kantine og på alle avdelinger, gjennom alle ukene studentene var i hos oss i praksis. 

Dette ble en stor suksess fordi: 

  • Studentene sa de følte seg velkomne til sykehjemmet  
  • De ansatte ble bedre informert om at det var studenter i avdelingen og at veiledning var viktig 
  • Det ble lettere for studentene å ta kontakt med pårørende 
  • Pårørende ble på denne måten også informert om at det var studenter i avdelingen, og ga tilbakemeldinger på at dette var veldig positivt bidrag 
  • Pårørende etterspurte også studentene i avdelingen; “Har dere ingen studenter her i dag”? 

Det å informere om at sykehjemmet fikk sykepleierstudenter ut i praksis, var til stor nytte for både kollegaer og pårørende, og utgjorde en liten jobb som skapte stor suksess.