Gjensyn: En god praksisperiode kommer ikke av seg selv

For at praksisukene skal flyte godt, bør det som kan forberedes på forhånd være gjort i god tid. Alle må være forberedt, og alle roller er like viktige. Forankring hos ledelsen er nødvendig, og avdelingsleder har en nøkkelrolle i planlegging av praksisperioden, forteller Laila Thorshaug.

I filmen nedenfor vil det bli presentert avdelingsleders rolle i praksisforberedelsene.