GIVE – Gjensidig Involvering og Villet Endring

GIVE er en ny praksismodell som vil øke utdanningskvaliteten og arbeidslivsrelevansen i sykepleierutdanningen. Modellen tar utgangspunkt i hvordan gjensidig involvering og villet endring mellom utdanningsinstitusjon og kommuner kan bidra til studentaktiv læring og læringsfremmende vurderingsformer, dialog og samarbeid, gjennom innovativ bruk av digitale løsninger.

Illustrasjon av sykepleiere som holder små hjerter

GIVE praksisprosjektet er en del av en pilotordning for kommunal praksis i helse og sosialfag, og den 16.12.20 fikk vi tildelt 10 millioner kroner til en fireårig prosjektperiode, finansiert av DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

zoom bilde med deltagere som viser tommel opp og er glade for tildelte midler

Her er et zoom bilde fra tildelingsøyeblikket. En glad og stolt gjeng. Alle vi som jobber ved høgskolen og på de ulike praksisplassene ser frem til å ta nye skritt i dette viktige arbeidet de neste fire årene fra 2021-2024!

Illustrasjon av tannhjul som representerer studenter, praksissted og utdanningsinstutisjon

GIVE praksisprosjekt består av en dynamisk prosjektorganisasjon med deltagere i styringsgruppe, prosjektgruppe, administrativ- og konsulentgruppe og fire arbeidsgrupper som jobber med utvikling, utprøving og evaluering av fire arbeidspakker:

Arbeidspakke 1) Digital vurdering.
Arbeidspakke 2) Digital praksisveiledning.
Arbeidspakke 3) Digital praksisfortelling.
Arbeidspakke 4) Blogg som en kommunikasjonsplattform.

Pilotkommunene i prosjektet er Hamar kommune, Stange kommune og Tynset kommune. GIVE er forankret i pilotkommunene ved kommunalsjef for Helse og omsorg i Hamar kommune, kommunalsjef for Stange kommune og helse og omsorgssjef for Tynset kommune.

De involverte deltagerne i prosjektet er sykepleierstudenter, sykepleiere i praksisfeltet i pilotkommunene, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) (USHT), administrative og vitenskapelig ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Prosjektleder er Janca Molthe van Doorn, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.


Illustratør Tove Brita Sylte

Creative Commons License

Blogginnhold på givepraksis.no er lisensiert under/Blog content on givepraksis.no is licensed under: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Se egen merking for unntak/See separate labeling for exceptions