GIVE – Gjensidig Involvering og Villet Endring

GIVE er en ny praksismodell som vil øke utdanningskvaliteten og arbeidslivsrelevansen i sykepleierutdanningen. Modellen tar utgangspunkt i hvordan gjensidig involvering og villet endring mellom utdanningsinstitusjon og kommuner kan bidra til studentaktiv læring og læringsfremmende vurderingsformer, dialog og samarbeid, gjennom innovativ bruk av digitale løsninger.

Illustrasjon av sykepleiere som holder små hjerter

Prosjektet har fått DIKU midler for fire år, og består av en prosjektgruppe og fire arbeidsgrupper som jobber med utvikling, utprøving og evaluering av de fire arbeidspakkene:

1) Digital vurdering.
2) Digital praksisveiledning.
3) Digital praksisfortelling.
4) Blogg som en kommunikasjonsplattform.

Illustrasjon av tannhjul som representerer studenter, praksissted og utdanningsinstutisjon

Prosjektet mottok støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Alle vi som jobber ved høgskolen og på de ulike praksisplassene ser frem til å ta nye skritt dette viktige arbeidet de neste fire årene!

Prosjektet består av deltakere med ulike utgangspunkt og erfaring fra praksisfeltet i sykepleiestudiet; det vil si ledere og lærere, praksisveiledere, representanter fra kommunene, og sykepleierstudenter i praksis.

Prosjektleder er Janca Molthe van Doorn, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.
De involverte i prosjektet er sykepleiere i praksisfeltet i pilotkommunene, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) (USHT), studentrepresentanter og øvrige vitenskapelig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger ved Høgskolen i Innlandet og OsloMet.

Illustratør Tove Brita Sylte


GIVE er forankret hos kommunalsjef for Helse og omsorg i Hamar kommune, Kommunalsjef Stange kommune og Helse og omsorgssjef for Tynset kommune.

Creative Commons License

Blogginnhold på givepraksis.no er lisensiert under/Blog content on givepraksis.no is licensed under: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Se egen merking for unntak/See separate labeling for exceptions