Praktisk muntlig eksamen

Katja og Lucie deler noen tanker og refleksjoner rundt det er å være sensor på praktisk-muntlig eksamen, slik at studentene får vist hva de kan.

Lucie skriver: Eksamen oppleves veldig stressende for studentene, nesten alle sier at de er nervøse allerede når jeg møter dem. Dette må jeg ta på alvor som sensor, og samtidig se «gjennom det» for å få tak på hva studenten kan.

Mia Berg Løset er første års student, har gått 5 måneder på sykepleierstudiet på HINN, og har ingen klinisk praksis erfaring. Dette er hennes første muntlige eksamen, og hun sier hun er veldig nervøs. 

Mia Berg Løset, sykepleierstudent, har nettopp gjennomført praktisk muntlig eksamen og er synlig lettet.

Når jeg spør Mia om hva hun tenker er viktig for studentene at vi som er sensorer gjør, begynner hun å fortelle:

Om jeg skulle sitte fast, så vil jeg ikke at sensor ser hardt på meg, men at jeg får hjelp til å komme videre. Det hjelper mye for å føle seg trygg. Sensor må vise at hun skjønner at jeg er nervøs. Jeg må få en følelse av at sensor jobber med meg, ikke mot meg. Sensorer er skumle, men jeg følte meg trygg når vi snakket sammen- og det var det viktigste.” 

Mia forteller hvordan hun opplevde å bli bedt om å reflektere over gjennomføringen av eksamen, før hun fikk vurderingen. Mia sier raskt og bestemt:

Jeg syns det er fint å kunne si hva jeg ville ha gjort bedre, mye bedre å fortelle selv, enn å bli fortalt.

Mia har på mange måter bekreftet det vesentlige vi gjør som sensorer. Det at vi tar studentene på alvor ved å vise at vi forstår, og samtidig leder samtalen og praktiske muntlige eksamen på en måte som gjør at studentene får vist hva de kan.  

Katja, som var andre sensor, forteller: “Jeg som lærer og sensor har forberedt meg til denne eksamen ved å se på beskrivelsene ift de ulike temaene og læringsutbyttene som er valgt til praktisk muntlig eksamen i grunnleggende sykepleie. Gjennom dagene i øvingsavdelingen i høst har jeg forbedret meg, på samme måte som studentene, til denne eksamen, ved å anvende prosedyrene i VAR og veilede studentene i de ulike fagtemaene.

Jeg tenker at det er viktig å fremstå rolig og vennlig overfor studentene som ofte kan være nervøse for denne eksamen. Gjennom samtale og refleksjon prøver jeg som sensor å få frem kunnskapene studenten har på området, både det teoretiske og den praktiske utførelsen.