Innlegg på dialogseminar

Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik inviterte til digitalt dialogseminar den 23.11.21 for praksisfeltet for bachelorstudenter i barnevern, ergoterapi, paramedisin, sykepleie, sosialt arbeid, radiografi og vernepleie.

Tema for dagen var: ARBEIDSLIVSRELEVANTE UTDANNINGER OG KOMPETENTE PROFESJONSUTØVERE – mulige veier videre. Fire prosjekter hadde innlegg, og dialogseminaret ble ledet fra Campus Lillehammer, HINN, og overført på storskjerm til deltagere som hadde meldt seg på digitalt og som deltok fra hjemmekontor, høgskole- og universitets campuser eller fra vaktrom på ulike arbeidsplasser. 

Janca Molthe van Doorn (prosjektleder GIVE, HINN), Mette Arnestad (Studentansvarlig koordinator i GIVE, HINN) og sykepleierstudentene Marte Maren Norum og Linn Stiansen representerte deltagere fra GIVE praksis prosjekt på seminaret med å ha innlegg sammen. Vi presenterte våre erfaringer med hvordan GIVE praksis prosjektet har jobbet med studentinvolvering på ulike måter og blogg som kommunikasjonsplattform. Sykepleierstudentene viste eksempler på innlegg de hadde utviklet og publisert på www.GIVEpraksis.no  

Det var diskusjon og erfaringsdeling i mindre grupper i breakoutrooms etter hvert innlegg. Veldig interessant å høre om andre HK-dir prosjekter og viktige samarbeidsprosjekter som foregår i praksisfeltet. Takk for en fin og nyttig digital dag!