Jul i redaksjonen

Årets siste redaksjonelle møte på zoom på grunn av hensyn til smittevern. Noe redusert deltagelse i redaksjonen, da det “koker i praksis” og arbeid må ferdigstilles til jul. Vi gikk gjennom redaksjonens møteplan for neste semester, styringsdokumentet og klargjorde kommende innlegg på bloggen. Nå er et antall spennende innlegg fra flere sykepleierstudenter klargjort for publisering over nyttår.

Vi tok oss også tid til å ønske hverandre god jul, og takket av Knut Helberg for godt teknisk og redaksjonelt arbeid og lykke til videre i ny jobb. Vi vil savne Knut og hans bidrag. På nyåret utvides redaksjonen og vi håper å forsterke oss med to sykepleierstudenter.

Vi ønsker alle våre lesere GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!