Vi-kultur skaper endring

Linda har jobbet sine siste uker som virksomhetsleder på Stange helse- og omsorgssenter. En virksomhetsleder har ansvar for helsehjelpen som gis på sykehjemmet. Linda har i rollen sin vært aktivt med å utvikle GIVEprosjektet helt fra tanker og idé. Hun bidro inn i søknadsprosessen og har deltatt i prosjektgruppen siden oppstarten av prosjektet i januar 2021.  

GIVE er forkortet Gjensidig Involvering Villet Endring. Linda forteller at GIVEprosjektet nettopp har endret organiseringen av praksisveiledningen på Stange helse- og omsorgssenter i et samarbeid med Høgskolen i Innlandet:   

Virksomheten har fått vært med på å utvikle GIVEmodellen.  Det har vært viktig å involvere de ansatte på de ulike avdelingene, slik at de fikk bestemme hvordan praksisveiledningen skulle organiseres lokalt. Det å lage en VI-kultur er en viktig suksessfaktor for å skape endring. Et felles eierskap og felles oppfølgingsansvar var en medvirkende årsak til dette. Det er helt avgjørende med gjensidig samarbeid mellom høgskolen og praksisfeltet for at praksisperioden bli planlagt og gjennomføres på en god måte.  

Prosjektarbeid dreier seg veldig mye om relasjoner – får vi til det, så kommer vi langt. Høgskolen og praksisfeltet er avhengig av hverandre. Sammen skal vi utdanne dyktige sykepleiere. Det handler om omdømmejobbing for virksomheten, om rekruttering og gjensidig innsikt i det komplekse sykehjemsbildet.

Linda mener det er lurt å jobbe videre med forankring internt i virksomheten og å videreutvikle GIVEmodellen på andre avdelinger, i andre emner og i andre virksomheter. Samarbeid mellom praksisfelt og høgskolen om planlegging av praksisperiodene er viktig for å forberede praksisfeltet, slik at studentene skal føle seg velkomne.  Hun avslutter med at det blir spennende å følge med på prosjektet fra utsiden.  

GIVE praksisprosjekt takker for veldig godt samarbeid og ønsker masse lykke til videre i ny jobb!