Bidragsyter

BloggerneSlik blogger duSamtykkeskjema
Bilde av bloggforsiden

Er du HiNN student i praksis, eller på annen måte involvert i praksisfeltet for Helse og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet? Om du har noe på hjertet, gode øyeblikk, erfaringer, tips eller noe som kan bidra til økt innsikt, kompetanse eller forståelse rundt praksis i helsefag, så ønsker vi å høre din stemme!

Bidragsyterne er «bloggerne» og det er de som produserer innholdet her. Bloggerne består av studenter, lærere ved høgskolen, ansatte i praksisfeltet og deltagere i GIVE.

Formålet med bloggen er å skape økt gjensidig involvering mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og lærere gjennom utvikling, utprøving og evaluering av en blogg som plattform for utveksling av informasjon, erfaringer, kunnskap og opplevelser fra praksis for å skape en forbedringskultur sammen.

Som bidragsyter får du mulighet til å dele dine erfaringer og opplevelser innen praksis og på den måten bidra til at det skapes mer og bedre samarbeid og diskusjon og refleksjon over praksisveiledning i praksisfelleskapet. På en slik måte kan vi utvikle vurderings- og veiledningskompetanse og bygge forbedringskultur for livslang læring. Innholdet i bloggen utvikles med utgangspunkt i hva praksisfelleskapet opplever som nyttig.

Bloggen skal bidra til økt digital kompetanse og dannelse, økt veilednings- og vurderingskompetanse og tilrettelegge for meningsfull og etisk forsvarlig digital dialog i praksisfelleskapet. Utvikling og publisering av blogg/vlogg innlegg vil være med å utvikle moralsk sensitivitet for alle deltagerne. Det er behov for bedre etisk og digital bevissthet og ivaretagelse av personvern inn i all utdanning for å utvikle digital dannelse.

Tema, praksis, kategorier..

Bilder eller illiustrasjon