Redaksjonen

Portret av Janca M van Doorn

Janca Molthe van Doorn

Redaktør for bloggen og prosjektleder GIVE praksis prosjekt. Sykepleier, yrkespedagog, veileder og coach. Høgskolelektor, HSV, seksjon sykepleie, Høgskolen Innlandet.

Jeg har stor tro på dialog og samarbeid med praksisfeltet og sykepleierstudentene. Vi er avhengig av GJENSIDIG INVOLVERING mellom akademia, praksisfelt og sykepleierstudenter for å jobbe frem en relevant fremtidsrettet utdanning som har kvalitet. En VILLET ENDRING oppstår som et resultat når det vi gjør gir mening, mestring og gagner felleskapet.
GIVEpraksis.no skal være en kommunikasjonsplattform for å utveksle informasjon og fortelle om aktiviteter og hendelser i prosjektet.

Jeg er veldig stolt av å få presentere sykepleierstudenters og andre involvertes refleksjoner og opplevelser i digitalt format. Hensikten er å inspirere til dialog og refleksjon for å skape en forbedringskultur sammen.


Portrett av Marie Hornslien

Marie Hornslien

Medredaktør i bloggen til GIVE-prosjektet arbeidspakke 4. Jobber til vanlig som høgskolelektor og studieprogramansvarlig ved Bachelor i sykepleie Høgskolen i Innlandet (HINN) avdeling Kongsvinger.

Jeg har ansvar for øvingsavdelingen på Høgskolesenteret i Kongsvinger og veileder i hovedsak 2. års studenter i praktiske øvelser der. Jeg veileder også studenter i praksis i sykehjem og er med i et samarbeidsprosjekt med Langeland sykehjem i Kongsvinger kommune hvor vi skal prøve ut en ny praksismodell.

Min bakgrunn er spesialsykepleier til nyfødte barn. Jeg har en master i familieterapi og systemisk praksis og har jobbet med internasjonalt helsesamarbeid ved Seksjon for internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus. I den forbindelse fikk jeg erfaring med å skrive blogg og jobbe med å utvikle nettside.

Jeg håper bloggen kan bidra til god forberedelse for studenter i forbindelse med praksisperioden samt økt kvalitet på sykepleien i kommunehelsetjenesten på sikt.


Mette Arnestad

Jobber til daglig som studieprogramansvarlig for 3.studieår ved Bachelor i sykepleie Høgskolen Innlandet.

Studentansvarlig i GIVE-prosjektet. Mitt ansvarsområde i GIVE-prosjektet er å sikre at studentene involveres i prosjektet. Jeg har ansvaret for at studenter deltar i arbeidspakkene, og er deres kontaktperson for kontrakter og lønn.

Bakgrunnen min er fra psykisk helse og familievern, og jeg har en master i Familieterapi og systemisk praksis.
Jeg er opptatt av å sikre at studenter involveres og er aktive bidragsytere i prosjektet, og har tro på at studenter, høgskolen og praksisfeltet har mye å lære om og av hverandre.

.


Trine Myrvold

Sykepleier og fagutvikler for tjenester til hjemmeboende/hjemmetjenesten i Hamar Kommune.

Er med i flere arbeidspakker, prøver å trekke vekselvirkninger mellom disse.

I blogg redaksjonen og utarbeidelse av blogger er jeg ganske ny på dette feltet – men synes det er veldig GIVEnde.

Opptatt av å skape en bedre studenthverdag i praksis både for studenter, veiledere, lærere og de ulike avdelinger og soner.

Har min rolle i hjemmetjenesten, så målet er at også studenter i denne praksisen skal få nytte av GIVE metoden.

Min oppgave /delmål er å på best mulig måte forberede studentene på hva de kan forvente i praksis samt jobbe med pasientsikkerhet.


Anne Kristin Ø Tangen

Spesialsykepleier , Hovedveileder Stange Helse og omsorgssenter.

Er opptatt av å gi studenter gode lærersituasjonen og at praksis arenaen skal være trygg, lærerik og utviklende for hver enkelt student.

.


Elisabeth Espeland

Sykepleier i Tynset Kommune. Jobber i en korttidsavdeling. Har master i klinisk helsevitenskap.

Engasjert i GIVE, er med i arbeidspakke 2 og 4.

Jeg synes det er spennende å være med å forme fremtidens sykepleiepraksis. Brenner for fagutvikling i kommunehelsetjenesten.
Ønsker at studenter i praksis skal ha en god og kunnskapsbasert praksis og at de ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten.

.


Knut Helberg

Pedagogisk rådgiver ved Fakultet for Helse og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet og seniorrådgiver ved seksjonen for UH-pedagogikk.

Involvert i GIVE prosjektet som rådgiver. Teknisk redaktør for bloggen i forhold til oppsett, drift og støtte. Som redaksjonsmedarbeider vil jeg være involvert i opplæring og støtte til publisering av innlegg, deltaker på redaksjonsmøter, bloggverksteder og liknende. Utfører administrative oppgaver knyttet til bloggen og redaksjonen.

.


Portrett av Erik Lysbakken

Erik Lysbakken

Avdelingsingeniør ved seksjon for lærings- og forskningsteknologi, Høgskolen i innlandet.

Involvert i GIVE som teknisk rådgiver innenfor flere av arbeidspakkene.

Som redaksjonsmedarbeider så vil jeg bidra i forhold til oppsett, drift og støtte av de tekniske løsningene knyttet til bloggen.

.