Redaksjonen

Portret av Janca M van Doorn

Janca Molthe van Doorn

Redaktør for bloggen og prosjektleder GIVE praksis prosjekt. Sykepleier, yrkespedagog, veileder og coach. Høgskolelektor, HSV, seksjon sykepleie, Høgskolen Innlandet.

Jeg har stor tro på dialog og samarbeid med praksisfeltet og sykepleierstudentene. Vi er avhengig av GJENSIDIG INVOLVERING mellom akademia, praksisfelt og sykepleierstudenter for å jobbe frem en relevant fremtidsrettet utdanning som har kvalitet. En VILLET ENDRING oppstår som et resultat når det vi gjør gir mening, mestring og gagner felleskapet.
GIVEpraksis.no skal være en kommunikasjonsplattform for å utveksle informasjon og fortelle om aktiviteter og hendelser i prosjektet.

Jeg er veldig stolt av å få presentere sykepleierstudenters og andre involvertes refleksjoner og opplevelser i digitalt format. Hensikten er å inspirere til dialog og refleksjon for å skape en forbedringskultur sammen.


Portrett av Marie Hornslien

Marie Hornslien

Medredaktør i bloggen til GIVE-prosjektet arbeidspakke 4. Jobber til vanlig som høgskolelektor og studieprogramansvarlig ved Bachelor i sykepleie Høgskolen i Innlandet (HINN) avdeling Kongsvinger.

Jeg har ansvar for øvingsavdelingen på Høgskolesenteret i Kongsvinger og veileder i hovedsak 2. års studenter i praktiske øvelser der. Jeg veileder også studenter i praksis i sykehjem.

Min bakgrunn er spesialsykepleier til nyfødte barn. Jeg har en master i familieterapi og systemisk praksis og har jobbet med internasjonalt helsesamarbeid ved Seksjon for internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus. I den forbindelse fikk jeg erfaring med å skrive blogg og jobbe med å utvikle nettside.

Jeg håper bloggen kan bidra til god forberedelse for studenter i forbindelse med praksisperioden samt økt kvalitet på sykepleien i kommunehelsetjenesten på sikt.


Elisabeth Espeland

Sykepleier og hovedveileder i Tynset Kommune. Jobber i en korttidsavdeling. Har master i klinisk helsevitenskap.

Engasjert i GIVE, er med i arbeidspakke 2 og 4.

Jeg synes det er spennende å være med å forme fremtidens sykepleiepraksis. Brenner for fagutvikling i kommunehelsetjenesten.
Ønsker at studenter i praksis skal ha en god og kunnskapsbasert praksis og at de ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten.

.


Erik Lysbakken

Avdelingsingeniør ved seksjon for lærings- og forskningsteknologi, Høgskolen i innlandet.

Involvert i GIVE som teknisk rådgiver innenfor flere av arbeidspakkene.

Som redaksjonsmedarbeider så vil jeg bidra i forhold til oppsett, drift og støtte av de tekniske løsningene knyttet til bloggen.

.


Mette Holland

Høgskolelektor ved HSV, seksjon sykepleie, Høgskolen Innlandet. Underviser hovedsakelig på bachelor i fagene anatomi, fysiologi og biokjemi og sykdomslære. Jobber ved siden av som helsestasjonslege i Stange. Medredaktør i bloggen til GIVE-prosjektet arbeidspakke 4.

Jeg brenner selvsagt for basiskunnskapen, og mener at studenter i praksis er i den mest spennende biten av studiet, hvor de kan forstå sammenhenger og få brukt det de har lært.

Det er store forventninger til sykepleiere. Man skal både være faglig sterk og handlekraftig og samtidig ta vare på de mellommenneskelige relasjonene. Jeg tenker at det er samlingen av all vår kunnskap og erfaring som vi etter hvert har implisitt, innbakt i oss, og som får oss til å reagere og handle best mulig. Praksisperiodene er viktige for å bygge disse erfaringene og gjennom deling av opplevelser der øker både læring og inspirasjon.

I arbeidet med GIVEbloggen vil jeg få et innblikk i hvordan studentene har det «der ute» og det vil gi meg mulighet til å tilpasse undervisningen min. Jeg har tro på at gjensidig involvering gir kvalitetsforbedring!


Marte Palleschitz

Jeg heter Marte, er sykepleierstudent og bor på Lillehammer. Jeg har en bachelorgrad i pedagogikk fra NTNU. Nå studerer jeg sykepleie deltid på Høgskolen i Innlandet. Før sykepleierstudiet på Elverum ble aktuelt, bodde jeg på Malta og var mest hjemme med mine tre fine jenter.  

Jeg har startet et eget firma der jeg produserer tekster for ulike nettsider. Skriving og språkbruk er spennende, og denne interessen er noe av grunnen til at jeg vil engasjere meg i GIVE prosjektet og være med i bloggredaksjonen. Her vil jeg få ekstra mulighet til å være med og se hvordan andre skriver, se om jeg kan hjelpe til å bedre språket i artiklene og få gode tilbakemeldinger på egne tekster.  

Ellers driver jeg en del med trening, er engasjert fotballtrener for mine barn og tar ekstravakter på et sykehjem på Lillehammer. 


Maren Norderhaug

Jeg har jobbet som sykepleier gjennom snart 10 år på avdeling 1 ved Stange helse- og omsorgssenter. Dette er en avdeling med både skjermede plasser for pasienten med demens, og somatiske langtidsplasser.
Jeg er for tiden konstituert fagutviklingssykepleier.

Jeg brenner for fagutvikling, tverrfaglig samarbeid og det å sette pasientene i fokus.

Jeg har i mange år vært veileder for sykepleiestudenter, og ønsker at studentene skal få en kunnskapsbasert praksis. Det skal være rom for å være ny, tid til å finne sin rolle som sykepleiestudent, åpenhet med fokus på refleksjon og at både sykepleiere og studenter skal lære av hverandre i trygge omgivelser.

Jeg synes det er spennende å kunne bidra inn i dette arbeidet gjennom GIVE.


Studentinvolvering:

Mette Arnestad

Jobber til daglig som instituttleder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Høgskolen Innlandet.

Studentansvarlig i GIVE-prosjektet. Mitt ansvarsområde i GIVE-prosjektet er å sikre at studentene involveres i prosjektet. Jeg har ansvaret for at studenter deltar i arbeidspakkene, og er deres kontaktperson for kontrakter og lønn.

Bakgrunnen min er fra psykisk helse og familievern, og jeg har en master i Familieterapi og systemisk praksis.
Jeg er opptatt av å sikre at studenter involveres og er aktive bidragsytere i prosjektet, og har tro på at studenter, høgskolen og praksisfeltet har mye å lære om og av hverandre.

.


Kontakt redaksjonen:

kontakt.give@inn.no