Redaksjonen

Portret av Janca M van Doorn

Janca Molthe van Doorn

Redaktør for bloggen og prosjektleder GIVE praksis prosjekt. Sykepleier, yrkespedagog, veileder og coach. Høgskolelektor, HSV, seksjon sykepleie, Høgskolen Innlandet.

Jeg har stor tro på dialog og samarbeid med praksisfeltet og sykepleierstudentene. Vi er avhengig av GJENSIDIG INVOLVERING mellom akademia, praksisfelt og sykepleierstudenter for å jobbe frem en relevant fremtidsrettet utdanning som har kvalitet. En VILLET ENDRING oppstår som et resultat når det vi gjør gir mening, mestring og gagner felleskapet.
GIVEpraksis.no skal være en kommunikasjonsplattform for å utveksle informasjon og fortelle om aktiviteter og hendelser i prosjektet.

Jeg er veldig stolt av å få presentere sykepleierstudenters og andre involvertes refleksjoner og opplevelser i digitalt format. Hensikten er å inspirere til dialog og refleksjon for å skape en forbedringskultur sammen.


Portrett av Marie Hornslien

Marie Hornslien

Medredaktør i bloggen til GIVE-prosjektet arbeidspakke 4. Jobber til vanlig som høgskolelektor og studieprogramansvarlig ved Bachelor i sykepleie Høgskolen i Innlandet (HINN) avdeling Kongsvinger.

Jeg har ansvar for øvingsavdelingen på Høgskolesenteret i Kongsvinger og veileder i hovedsak 2. års studenter i praktiske øvelser der. Jeg veileder også studenter i praksis i sykehjem.

Min bakgrunn er spesialsykepleier til nyfødte barn. Jeg har en master i familieterapi og systemisk praksis og har jobbet med internasjonalt helsesamarbeid ved Seksjon for internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus. I den forbindelse fikk jeg erfaring med å skrive blogg og jobbe med å utvikle nettside.

Jeg håper bloggen kan bidra til god forberedelse for studenter i forbindelse med praksisperioden samt økt kvalitet på sykepleien i kommunehelsetjenesten på sikt.


Elisabeth Espeland

Sykepleier og hovedveileder i Tynset Kommune. Jobber i en korttidsavdeling. Har master i klinisk helsevitenskap.

Engasjert i GIVE, er med i arbeidspakke 2 og 4.

Jeg synes det er spennende å være med å forme fremtidens sykepleiepraksis. Brenner for fagutvikling i kommunehelsetjenesten.
Ønsker at studenter i praksis skal ha en god og kunnskapsbasert praksis og at de ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten.

.


Erik Lysbakken

Avdelingsingeniør ved seksjon for lærings- og forskningsteknologi, Høgskolen i innlandet.

Involvert i GIVE som teknisk rådgiver innenfor flere av arbeidspakkene.

Som redaksjonsmedarbeider så vil jeg bidra i forhold til oppsett, drift og støtte av de tekniske løsningene knyttet til bloggen.

.


Mette Holland

Høgskolelektor ved HSV, seksjon sykepleie, Høgskolen Innlandet. Underviser hovedsakelig på bachelor i fagene anatomi, fysiologi og biokjemi og sykdomslære. Jobber ved siden av som helsestasjonslege i Stange. Medredaktør i bloggen til GIVE-prosjektet arbeidspakke 4.

Jeg brenner selvsagt for basiskunnskapen, og mener at studenter i praksis er i den mest spennende biten av studiet, hvor de kan forstå sammenhenger og få brukt det de har lært.

Det er store forventninger til sykepleiere. Man skal både være faglig sterk og handlekraftig og samtidig ta vare på de mellommenneskelige relasjonene. Jeg tenker at det er samlingen av all vår kunnskap og erfaring som vi etter hvert har implisitt, innbakt i oss, og som får oss til å reagere og handle best mulig. Praksisperiodene er viktige for å bygge disse erfaringene og gjennom deling av opplevelser der øker både læring og inspirasjon.

I arbeidet med GIVEbloggen vil jeg få et innblikk i hvordan studentene har det «der ute» og det vil gi meg mulighet til å tilpasse undervisningen min. Jeg har tro på at gjensidig involvering gir kvalitetsforbedring!


Frida Gerkens

Sykepleierstudent ved Høgskolen i Innlandet avd. Elverum.

I GIVE – prosjektet har jeg engasjert meg som deltager og bidragsyter i redaksjonen, samt ansvarlig for instragramkontoen @lekersjukepleier hvor jeg deler hverdagen som sykepleierstudent.

Jeg er med i prosjektet for å gi studentene en stemme og for å bidra til å utvikle sykepleieutdanningen for å øke kvaliteten og relevans, samt skape en forbedringskultur. Ved å dele hverdagen som student på instagram ønsker jeg å forberede kommende sykepleiestudenter på hva utdanningen innebærer og hva vi gjør da dette var et tilbud jeg selv savnet før jeg startet.


Marte Palleschitz

Jeg heter Marte, er sykepleierstudent og bor på Lillehammer. Jeg har en bachelorgrad i pedagogikk fra NTNU. Nå studerer jeg sykepleie deltid på Høgskolen i Innlandet. Før sykepleierstudiet på Elverum ble aktuelt, bodde jeg på Malta og var mest hjemme med mine tre fine jenter.  

Jeg har startet et eget firma der jeg produserer tekster for ulike nettsider. Skriving og språkbruk er spennende, og denne interessen er noe av grunnen til at jeg vil engasjere meg i GIVE prosjektet og være med i bloggredaksjonen. Her vil jeg få ekstra mulighet til å være med og se hvordan andre skriver, se om jeg kan hjelpe til å bedre språket i artiklene og få gode tilbakemeldinger på egne tekster.  

Ellers driver jeg en del med trening, er engasjert fotballtrener for mine barn og tar ekstravakter på et sykehjem på Lillehammer. 


Guro Alvilde Jensen Pettersen

Jeg jobber som sykepleier på Finsalsenteret, Avd B. Dette er en korttids- og rehabiliteringsavdeling med fokus på hverdagsmestring og tilbakeføring til hjemmet. Jeg har jobbet i eldreomsorgen i mange år, og trives svært godt. Det er en spennende og komplisert del av helsevesenet med mange utfordringer.

På avdelingen er jeg hovedveileder for studenter. Det å få være med og forme morgendagens sykepleiere og nye kollegaer er noe jeg trives veldig godt med. Det er spennende å prøve nye ting, og dette prosjektet og bloggen er en interessant vinkling på praksismodellen. Å få være med i redaksjonen gjør at jeg kommer enda tettere på prosjektet og studentene gjennom hva som skrives. Det er interessant å se hva som tenkes, oppleves og læres gjennom et studie og spesielt i praksis.


Studentinvolvering:

Mette Arnestad

Jobber til daglig som instituttleder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Høgskolen Innlandet.

Studentansvarlig i GIVE-prosjektet. Mitt ansvarsområde i GIVE-prosjektet er å sikre at studentene involveres i prosjektet. Jeg har ansvaret for at studenter deltar i arbeidspakkene, og er deres kontaktperson for kontrakter og lønn.

Bakgrunnen min er fra psykisk helse og familievern, og jeg har en master i Familieterapi og systemisk praksis.
Jeg er opptatt av å sikre at studenter involveres og er aktive bidragsytere i prosjektet, og har tro på at studenter, høgskolen og praksisfeltet har mye å lære om og av hverandre.

.


Kontakt redaksjonen:

kontakt.give@inn.no