NAVNEKONKURRANSE!

Seksjon for sykepleie ved HINN skal få sin egen podcast! Det skal være en podcast hvor studentstemmene vil bli representert, og vi skal snakke om sykepleierstudiet, studenttilværelsens opp- og nedturer, praksissamarbeid, eksamensforberedelser, plassering av nytt sykehus, utvekslingsmuligheter, plagiering, heltid versus deltid, praksis og mye, mye mer. Som dere ser: Alt vi tenker som kan være gøy og viktig å snakke om for å forbedre, utvikle, fremsnakke og skape engasjement rundt sykepleierutdanningen vår!

En podcast trenger et navn! Det er her dere lesere inviteres med på en liten navnekonkurranse. 

Hva syns du podcasten skal hete? Bli med på navnekonkurranse!

Vinneren vil få to kinobilletter, heder og ære og annonsering av podnavnet her på GIVEbloggen.

Navneforslag sendes på mail innen 15. april 2023 til Ingrid Vesterås, podcastgründer.

Mail: ingrid.vesteras@inn.no