UTVEKSLING I NAMIBIA – JEG REISER PÅ UTVEKSLING!

I vår var jeg så heldig å få muligheten til å dra på en fem ukers utveksling i Namibia i Afrika. Her skulle vi gjennomføre et folkehelseprosjekt på et barnehjem. Prosjektet gruppen min landet på var å undervise barnehjemmets ansatte i håndtering av kuttskader, brannsår og øyeskader, samt tegn til sårinfeksjoner. Vi valgte dette da det var kunnskap som sårt var tiltrengt, og noe som vi håper vil være bærekraftig nok til å kunne brukes en god stund fremover.