Utviklingsverksted

Kjartan Skogly Kversøy (Dosent, OsloMet) forklarer og redegjør for SØT modellen som et verktøy og viktige verdier i utviklingsprosjekter. Avmystifisering av forskning i praksis. Hva vil det si å drive forskning og utviklingsarbeid i våre arbeidsgrupper som er relevant for de saken gjelder? Hvordan kan vi jobbe med dette?

Kjartan Skogly Kversøy, (Dosent, OsloMet). Foto: Janca M van Doorn

Hvordan kan jeg forbedre min praksis? Utviklingsarbeid handler om å utvikle praktisk kunnskap av kvalitet som er relevant og gir mening for de saken gjelder.

“Engasjerte deltakere”. Anne Kristin Tangen (sykepleier, hovedveileder, Stange kommune) og Laila Thorshaug (avdelingsleder, Hamar kommune). Foto: Janca M van Doorn

Etter arbeid med SØT trengte vi litt SØTT:

Twist og mandarin til alle! Foto: Janca M van Doorn

Et «lagbilde» på slutten av dagen.

Deltagere. Fra venstre bak: Anne Grethe Kydland, Anne Kristin Ø Tangen, Linn Stiansen, Kjartan Skogly Kversøy, Marte Maren Norum, Laura Zeltina, Bente Kjøs.
Foran fra venstre: Laila Thorshaug, Janca Molthe van Doorn, Elisabeth Espeland. Foto: Trine Myrvold