Avslutning av praksis

En liten markering på avdelingen med sykepleierstudentene som avslutter sin praksisperiode på Prestrudsenteret.

Sykepleierstudentene (BASYD 20) hadde med kake og kort til avdelingen med følgende budskap:

“Livet kan være vanskelig å forstå, man vet ikke alltid hvilken vei man skal gå. Husk da at veien blir til mens man går og at man blir rikere av hver erfaring man får. Takk for tiden og erfaringene dere har gitt oss i praksisperioden”

Avdelingsleder, Nina, overrakte en rose til alle studentene og hovedveilederne som takk for godt samarbeid.

Bilde av kortet fra studentene med teksten som er nevnt over.