Utviklingsverksted 25.05.22

Det er spennende å arbeide med vurdering. Det er lett å tenke begrenset om rollen vår som lærere og veiledere i praksis når det er snakk om vurdering. Mange studenter kjenner uro når det kommer til vurdering og oppfatter det som å bli stilt til doms. Vi som er lærere og veiledere i praksis ønsker legge til rette for at studenten får vist det de er gode til og får reelle muligheter til å ta tak i det som er nødvendig for å oppnå læringsmålene i studiet de går på. Å lære er å oppdage selv og å mestre er å gjøre selv. Vi ser muligheter i å bidra til konstruktive og løpende vurderingsdialoger mellom lærere og studenter, men det kan bety at både lærer, veiledere og studenter er villig til å utfordre egen vanetenkning.