T a n k e s t r e k

Vi har mange innlegg vi kan glede oss til å se og lese og lytte til på GIVEpraksis bloggen etter sommeren.  I dag har vi hatt bloggverksted på Campus der studentene har delt egne utkast til innlegg med hverandre. Det har vært alt fra tårer til latter, med punktum, STORE BOKSTAVER og  t a n k e s t r e k. Etiske refleksjoner, faglige refleksjoner, oppdagelser og spørsmål om vi vil vel – sett fra ulike perspektiv. Mange varierte og mangfoldige flotte innlegg, som skapte spennende diskusjoner og mange refleksjoner.  

Innleggene handler om det å være student, ulike pasientmøter, om det å tørre å skrive blogginnlegg eller være mann på sykepleiestudiet.  

Studentene sa det er fint å jobbe med et arbeidskrav og kunne lage et innlegg de er indre motivert for, og hvor de kan formidle et budskap med utgangspunkt i noe de brenner for som sykepleierstudenter.