GIVEpraksis holdt innlegg på Reasearchers’ Night i Kongsvinger

29. september 2023 delte representanter fra GIVE-prosjektet erfaringer og resultater så langt fra prosjektarbeidet under Researchers’ night på Høgskolesenteret i Kongsvinger under Forskningsdagene.

Vi la frem hvorfor vi jobber med samskaping mellom kommuner, Høgskolen i Innlandet og studenter. Randi Skyrud viste frem og forklarte hensikten med lommefolder og digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS).

Marie Hornslien presenterte bloggen GIVEpraksis og hvordan bloggredaksjonen har jobbet med bloggverksteder og innlegg.

Det var også mange andre spennende presentasjoner. Hanne Søberg Finbråten fortalte om helsekompetanse som forutsetning for å kunne forholde seg til helseinformasjon. I tillegg til innlegg var det stands og aktiviteter rundt på de andre rommene på høgskolesenteret.

Høgskolelektor Marie Hornslien og førstelektor Randi Skyrud (HINN) forteller om GIVE-prosjektet.
Førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten (HINN) presenterer tema helsekompetanse og formidler funn fra egen forskning.
1. årsstudent Alexander Kevin Haugnæs og 2. årsstudent Veslemøy S. Ø. Ottesen er klare til å demonstrere og veilede i hjerte-lunge-redning.
Mange fant turen til Høgskolesenteret i Kongsvinger på Researchers’ Night.

Tekst: GIVE- redaksjonen, Bilder: Marianne Bjørntveit