Reisebrev fra GIVEpraksis i Indonesia 

I juni deltok representanter fra GIVEprosjektet på den internasjonale konferansen «Quality Improvement of Nursing Education». Konferansen er oppsummering av CABNEI-prosjektet (Capasity Building in Nursing Education in Indonesia) som har som mål å styrke lærere i sykepleieutdanningen, samt å spre innovative læringsmetoder.  Konferansen ble holdt i Banda Ache som ligger helt vest i Indonesia.  

Førstelektor Randi Skyrud presenterte en poster om resultater fra fokusgruppeintervjuer med studenter som har vært i sykehjemspraksis, samt lommefolder som et verktøy for å forstå læringsutbytter og læringsaktiviteter i praksis

Poster om bloggen vår givepraksis.no ble presentert av høgskolelektor Marie Hornslien fra bloggredaksjonen.  

Det var mange nysgjerrige studenter og lærere som kom innom posterne. Lærerne lurte på hvordan vi hadde organisert bloggredaksjonen og hvordan studentene var involverte. En student fortalte selv at hun hadde egen blogg og ville gjerne bidra med blogginnlegg.  

Via QR-koden på posteren kunne lærere og studenter komme direkte inn i bloggen. Noen greide til og med å få opp teksten i bloggen på både indonesisk og engelsk via google.  

Så hvem vet? Kanskje det inspirerte til liknende blogg eller lommefolder på sykepleierutdanningene i Banda Ache-regionen?