Praksisforberedende nettverksmøte før sykehjemspraksis 

8. februar 2024 inviterte seksjon sykepleie og GIVE-prosjektet til en praksisforberedende fagdag. Studenter, leder og veiledere fra kommunehelsetjenesten og lærere og ledere møttes på Campus Elverum og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hensikten var å ha en fagdag sammen og dermed skape en møteplass for nettverksbygging, dialog, samhandling og erfaringsutveksling om praksisforberedelser og praksisveiledning. Nettverksmøtet ble ledet fra Elverum og ble overført digitalt til 35 deltakere som satt i auditoriet i Kongsvinger. Arbeidet i grupper foregikk fysisk på de respektive studiestedene. 

Tidligere har nettverksmøter i Høgskolen i Innlandet vært en møtearena for ledere, praksisveiledere og lærere. Det har blitt gjennomført digitale dialog- og samarbeidsmøter før praksisperioder siden Covid-19-pandemien. Nå var det fint å møtes fysisk. På dette nettverksmøtet var studenter involvert og deltok aktivt med å dele praksiserfaringer fra et studentperspektiv, samt flere studentinnlegg fra bloggen ble presentert. Deltakere fra praksisfeltet og høgskolen deltok aktivt med faglige innlegg. Se program her.  

Nettverksmøtet ble evaluert positivt. Vi tar med oss erfaringer fra dagen til forbedring av nye nettverksmøter mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og høgskolen.