Om bloggen, bloggverkstedene og blogginnlegg 

GIVE praksisprosjekt har en redaksjon som jobber med å utvikle en blogg som kommunikasjonsplattform: Et sted å utveksle praksisinformasjon, praksiserfaringer, kunnskap og praksisopplevelser i GIVEprosjektet. Ønsket er at praksisfeltet, HINN og sykepleierstudenter sammen skaper en forbedringskultur og engasjement rundt praksisveiledning. Bloggredaksjonen arrangerer fysiske og digitale bloggverksteder i løpet av praksisperioder i sykehjem. Et bloggverksted er et refleksjons- og skriveverksted hvor studentene tar utgangspunkt i noe som engasjerer i praksisperioden, og lager korte tekst- og filminnlegg om dette som et arbeidskrav.  

Et blogginnlegg kan kalles en digital praksisfortelling, og er en kort, personlig refleksjon fra praksisperioden. Den kan inneholde én eller flere elementer av tekst, film, lydfil med fortellerstemme, musikk, bilde eller tegning. På bloggverkstedene jobber studentene og redaksjonen sammen med å utvikle digitale fortellinger gjennom å reflektere høyt og gi hverandre tips og veiledning på innlegg. Studenten må gi skriftlig samtykke til publisering på bloggen. Redaksjonen kvalitetssikrer og publiserer innleggene.