God sommer😎

Redaksjonen møtes digitalt én gang i måneden. Dette semesteret har vi hatt som mål å involvere sykepleierstudenter som deltakere i redaksjonen, i tillegg til å få bloggen tilgjengelig på websiden til Høgskolen i Innlandet. Dette har vi klart!  

Redaksjonen har publisert 13 innlegg hittil i år, og vi håper disse vil inspirere lesere og lyttere til egenrefleksjon og kollegadialog på arbeidsplassene.  

Redaksjonen skal jobbe videre med å publisere innlegg der hensikten er å utveksle informasjon om det som skjer i GIVE praksis prosjektet, og dele erfaringer, kunnskaper og opplevelser om, for og til og med praksis. Dette for å skape en forbedringskultur sammen – både sykepleierstudenter, praksisfelt og akademia.  

Er du sykepleierstudent eller sykepleier i praksisfeltet eller akademia, og har en ide til et innlegg på bloggen- ta gjerne kontakt med redaksjonen.

Redaksjonen tar sommerferie og er tilbake i slutten av august. Vi ønsker alle lesere og lyttere en riktig god sommer😊