GIVE delingskonferanse

I mai møttes deltagere i GIVEprosjektet og andre inviterte til GIVE delingskonferanse.  

En delingskonferanse gir mulighet for å samles om all kunnskapsutviklingen som gjøres i prosjektet, dele erfaringer og sammen se fremover: Hvordan kan vi forbedre oss? Hvordan kan vi realisere gevinster av det vi utvikler? Hva kan vi ta i bruk og videreutvikle når prosjektperioden er over? Vi må tenke lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

“Det var inspirerende å få høre om erfaringer fra alle partene i prosjektet og at det var praksisnært “ 

GIVEprosjektet involverer mange deltagere på ulike avdelinger på flere sykehjem i pilotkommunene: Avdelingsledere, hovedveiledere og daglige veiledere. I tillegg har vi med høgskoleansatte på ulike campus, seksjoner og i ulike praksisemner OG alle studentene! Dette utgjør mange samarbeidsarenaer og praksisfelleskap som utfordrer oss alle til å skape en god samarbeids -og delingskultur. 

“At jeg er en liten brikke i et stort bilde og at vi sammen utgjør GIVE og kan forbedre praksisgjennomføringen “ 

GIVE delingskonferanse er en måte å lage en møteplass der vi som likeverdige deltagere kan ha dialog om hva vi holder på med og hvordan vi skal sette retning videre sammen. Første del av konferansen hadde deltagerne korte presentasjoner fra prosjektaktiviteter i GIVEprosjektet. I andre del av konferansen jobbet vi med gevinstrealisering i et fremtidsverksted med tid for handling. 

“Mye like tanker om prosjektet og et stort engasjement for en forbedring i praksis fra alle kanter”  

Et prosjekt går ikke alltid (rett frem) på skinner. Vi møter utfordringer som ikke nødvendigvis er problemer- men en del av utviklingsprosessen.  GIVEprosjektet handler om å gjøre: 

  • Mer av det som oppleves relevant for de involverte deltagerne 
  • Mer av det som gagner praksisfelleskapet  
  • Mer av det som fungerer i praksis  
  • Mer av det som gir mestring for alle i praksisveiledningen