Avdelingsleder har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS) 
 • Sørge for at alle ansatte er godt informert om at det kommer sykepleier studenter 
 • Gir mulighet for deltagelse på praksisforberedende møter med høgskolen for hovedveiledere  
 • Gir informasjon om GIVE praksis modell, praksisforløpet og om at alle ansatte i avdelingen har ett kollektivt ansvar for studentene  
 • Delta på praksisforberedende møter 
 • Velge ut hovedveiledere i samarbeid med sykepleiere på avdelingen 
 • Tilrettelegge og motivere de ansatte til å gjennomføre DOPPS 
 • Utarbeide lokal møteplan i samarbeid med lærer (MAL) 
 • Planlegge oppstart av praksisperioden med hovedveileder  
 • Utarbeide bemanningsplan for studentene (MAL) 
 • Dele utarbeidet bemanningsplan med lærer  
 • Reservere rom til møter i praksisperioden imf lokal møteplan 
 • Opprette tilganger til sykepleierstudentene i pasient journal systemet 
 • Se: film med avdelingsleder 
1. Oppstart praksisperioden
 • Legge ut informasjon på infoskjerm på praksisstedet første praksisdag om mottak av sykepleierstudenter -Liten jobb - stor nytteverdi! 
 • Delta i mottagelsen av studentene 
 • Godkjenne studentenes turnus, som henges opp tilgjengelig på praksisstedet 
2. Arbeidsfase
 • Være tilgjengelig for spørsmål og oppklaringer  
 • Tilrettelegge for samarbeidstid for hovedveiledere, daglige veileder og studentene
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Markere endt praksisperiode med sykepleierstudentene og ansatte -Avslutning av praksis 
 • Rekruttere sykepleierstudenter til avdelingen 
 • Evaluere praksisperioden sammen med hovedveiledere, daglig veiledere og sykepleierstudentene og oppsummere forbedringsområder til neste praksisperiode 
Etter praksisperioden:
 • Dialogmøte med lærer for å formidle avdelingens evaluering av praksisperioden og oppsummere forbedringsområder til neste praksisperiode