Avdelingsleder har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS)
 • Informasjon til alle ansatte f.eks på personalmøte om at det kommer sykepleierstudenter til avdelingen
 • Gi informasjon om dialog og samarbeidsmøte, praksisforløpet, praksismodell og at ansatte på avdelingen har et kollektivt veilederansvar for sykepleierstudenten
 • Velge ut i samarbeid med sykepleierne på avdelingen, hvem som skal være hovedveiledere
 • Avklare ansatte som har hovedansvaret for den daglige veiledningen for sykepleierstudentene de tre første praksisukene
 • Tilrettelegge og motivere de ansatte til å gjennomføre digitale opplæringspakker
 • Planlegge datoer/ tidspunkter for praksismøter i praksisperioden (1,2,3) i samarbeid med lærer ihht hovedveiledernes turnus
 • Planlegge mottak av sykepleierstudentene i samarbeid med hovedveilederne
 • Utarbeide turnus for sykepleierstudentene til de første tre ukene av praksisperioden
 • Videreformidle turnus til lærer som videreformidler disse til studentene (CANVAS).
 • Reservere møterom for praksismøter i praksisperioden (1,2,3) i samarbeid med lærer.
 • Opprette tilganger til sykepleierstudenter i pasient journal systemet
 • Tilrettelegge og tilpasse turnus slik at hovedveilederne får minst tre felles vakter i løpet av praksisperioden til samarbeidstid med hverandre og sykepleierstudentene
 • Se: film med avdelingsleder
1. Oppstart praksisperioden
 • Legge ut informasjon på info skjerm i sykehjemmet første praksisdag om mottak av sykepleierstudenter - Se blogginnlegg: Liten jobb - stor nytteverdi!
 • Dele ut kriterier for studentenes turnus for de syv siste praksisukene (F.eks alle på dagvakt til refleksjons dager, hvor mange studenter som kan være på jobb dag/ kveld for å oppnå godt læringsutbytte. )
 • Delta i planlegging av overtakelsesdagene i avdelingen med hovedveiledere og sykepleierstudentene
2. Arbeidsfase
 • Være tilgjengelig for spørsmål og oppklaringer 
 • Tilrettelegge slik at hovedveiledere får tid sammen med studentene til veiledning og vurdering av sykepleierstudentene
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Markere endt praksisperiode med sykepleierstudentene og ansatte - se gjerne blogginnlegg: Avslutning av praksis
 • Rekruttere sykepleierstudenter til avdelingen
 • Oppsummere og evaluere praksisperioden sammen med hovedveileder og sykepleierstudentene
Etter praksisperioden:
 • Evaluere praksisperioden med hovedveiledere og daglige veiledere og finne forbedringsområder til neste praksisperiode
 • Dialogmøte med lærer for å formidle avdelingens evaluering av praksisperioden