Til slutt fant jeg rollen min som sykepleierstudent

I denne praksisperioden har jeg lært veldig mye om rollen som sykepleier og hvilke oppgaver denne har, meg selv og hvordan jeg skal være overfor andre i ulike situasjoner, både personale, pasienter og pårørende. Veileder ha stilt krav og hatt forventninger til meg… En sykepleier skal ikke bare utføre stell og andre oppgaver, men også tenke igjennom og vite hvorfor en gjør som en gjør. Har innsett mer og mer hvor heldig jeg har vært som har hatt en krevende veileder … til slutt fant jeg rollen min som sykepleierstudent.

Fra Dialog og refleksjon i et praksisfellesskap: forbedring av egen yrkespraksis som kontaktlærer, s 63, Janca M van Doorn, 2010