Fra digitalt arbeidskrav til undervisningsfilm om Helseplattformen 

Hurra! Vi er nå ferdige med 4-års sykepleierutdanning på Tynset, og gjett om vi er glade! Høsten 2023 gjennomførte vi praksis i hjemmetjenesten på Røros og hadde en gruppeoppgave om digital kompetanseheving. På Røros er det nye journalsystemet Helseplattformen (HP) blitt brukt i 1,5 år. Det er krevende å lære seg et helt nytt arbeidsverktøy, og vi så et behov for enkel opplæring. Vi laget et undervisningsopplegg med 11 instruksjonsfilmer som dekker de mest brukte områdene i arbeidet i hjemmetjenesten.  Filmene ligger tilgjengelig for alle i Teams, og de bidrar med økt kompetanse til alle våre medarbeidere. Dette gjør hverdagen enklere og mer effektiv, samt sikrer at pasientene får den hjelpen de trenger.

Vi laget korte og engasjerende videoer for å hjelpe andre å forstå hvordan Helseplattformen brukes. Vi benyttet et mobilkamera med stativ og filmet dataskjermen mens vi gikk gjennom punktene i øvingsversjonen av journalsystemet. Det tok tid å redigere videoene, siden de måtte være så korte som mulig. Erfaring viser at folk mister interesse hvis undervisningen er lang. Teksten ble spilt inn med mikrofon på mobil og klippet til for å passe videoene. Denne teksten ble omgjort instruksjoner i papirformat. Resultatet er enkle instruksjonsvideoer på ca. 1 min. Mange trenger ekstra tid for å lære seg et nytt system, og videoene er laget for at folk “får det inn med teskje”.

Vi holdt også to minikurs der våre kollegaer satt på datamaskiner mens de så på videoene på storskjerm samtidig som vi ga opplæring. Vi har hatt positive tilbakemeldinger fra kollegaer og våre ledere, og kommunen skrev om oss på sin hjemmeside. Ekstra gøy var det at lederen vår ble kontaktet av Helseplattformen angående bruk av videoene våre til opplæring! 

Se artikkel fra Røros kommune: Sykepleierstudenter laget undervisningsfilm om Helseplattformen

Nedenfor kan du også se ett av videoklippene som ble produsert.