Multimorbiditet og polyfarmasi hos eldre

Eldre har ofte flere kroniske sykdommer (multimorbiditet), og bruker flere legemidler samtidig (polyfarmasi). Sykepleiere som jobber med eldre, bør kjenne til disse tre viktige tiltakene: Få fram pasientens mål og ønsker, gjennomføre regelmessig legemiddelgjennomgang sammen med lege, og sørge for godt tverrfaglig samarbeid.

Hvis du har spørsmål om innholdet i videoen eller ønsker referanser,  ta kontakt med førsteamanuensis Anne Berit Bech på anne.bech@inn.no

Innlegg, tekst og video: Anne Berit Bech, Førsteamanuensis HINN