UTVEKSLING I NAMIBIA: SISTE DAG PÅ BARNEHJEMMET

29.mars ble for oss siste dag på barnehjemmet og det var tid for å ta farvel med alle de fantastiske barna og voksne som bor og jobber på barnehjemmet. Å si farvel til all den uendelige kjærligheten og omsorgen som utspiller seg innenfor disse gjerdene ble en tårevåt stund for de fleste. Det genuine ønsket de ansatte bærer på for å lage en fin og trygg oppvekst for disse foreldreløse barna har satt sine spor, og vi er så takknemlige for å ha fått være en del av dette!