Sykepleierstudent har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Bli kjent med www.givepraksis.no  
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS) 
 • Bli kjent med læringsutbytter, vurderingskriterier, Canvas rom   
 • Bli kjent med VAR, aktuelle dokumenter og lov- og forskrifter (Ink skikkethet) (LENKE) 
 • Bli kjent med progresjonsplan for legemiddelhåndtering 
 • Delta på praksisforberedende dager 
 • Utarbeide forslag til turnus ihht mottatt bemanningsplan og lokal møteplan 
1. Oppstart praksisperioden
 • Bli kjent med lærer, medstudenter, hovedveileder og daglig veileder og avklare forventinger til hverandre og hvordan samarbeide gjennom praksisperioden. Bruke PRAKSISDUKEN  
 • Ferdigstille turnus ihht lokal møteplan og bemanningsplan sammen med medstudenter 
 • Levere turnus til avdelingsleder for godkjenning 
 • Informere lærer og hovedveileder om det er personlige forhold som kan påvirke praksisperioden 
 • Bli kjent med GIVE-lommefolder 
 • Se 10 Praksisvettregler (Klikk på bildet for større versjon)
2. Arbeidsfase
 • Følge turnus, møte presis i korrekt arbeidsantrekk og gi beskjed ved fravær 
 • Planlegge praksisdagene og læringsaktiviteter  
 • Bruke GIVE- lommefolder  
 • Søke veiledning med hovedveileder, daglige veiledere og medstudenter 
 • Reflektere over egen læring alene og sammen med veiledere og medstudenter 
 • Fortelle daglige veileder hva du gjør og observerer, hva du tenker rundt situasjoner og etterspørre tilbakemeldinger 
 • Bruke Øvingsboken 
 • Levere arbeidskrav til avtalt tid 
 • Delta på refleksjonsdager/verksteder  
 • Vurder egen læring digitalt på Canvas to dager før midt- og sluttvurderingssamtalene, ta med egen PC  
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Evaluere praksisperioden i Nettskjema på Canvas 
 • Evaluere praksisperioden i dialog sammen med hovedveiledere, daglig veiledere, medstudenter og lærer og oppsummere forbedringsområder til neste praksisperiode 
Etter praksisperioden:
 • Bruke erfaringer fra praksisperioden inn i nye teori- og praksisemner