Sykepleierstudent har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS)
 • Gjøre seg kjent med læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold, aktiviteter, innleveringer og krav
 • Delta på dialog og samarbeidsmøte før praksis
 • Gjøre seg kjent med  givepraksis.no. Her kan du lese digitale praksisfortellinger fra andre sykepleierstudenter og andre innlegg fra GIVE praksis
 • Gjøre seg kjent med læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold, aktiviteter, innleveringer og krav
 • Gjøre seg godt kjent i CANVAS
 • Få informasjon om periodeplan for praksisperioden og viktige datoer
 • Avklare spesielle hensyn til turnus med avdelingsleder
1. Oppstart praksisperioden
 • Bli kjent med lærer, medstudenter, hovedveileder og daglig veileder og avklar forventinger til hverandre og hvordan samarbeide gjennom praksisperioden
 • Ta opp med lærer og hovedveileder om det personlige forhold som kan påvirke din praksisperiode 
 • Lage og få godkjent turnus i henhold til avdelingens kriterier og periodeplan
 • Sette seg inn i relevante forskrifter i legemiddelhåndtering for praksisperioden
 • Bruke GIVE lommefolder
 • Se 10 Praksisvettregler (Klikk på bildet for større versjon)
2. Arbeidsfase
 • Møte presis og forberedt med en plan for dagen
 • Bruke GIVE lommefolder
 • Ha klar en plan for læringsaktiviteter/ arbeidsoppgaver til  hver vakt og ha dialog med daglig veileder om hva som skal læres og gjøres
 • Være aktiv for å oppsøke læresituasjoner og synliggjøre egen kompetanse
 • Reflektere kritisk og vurdere kvaliteten på læringsutbytte sammen med daglig veileder og medstudenter
 • Være aktiv og ha dialog med daglig veileder om aktuelle observasjoner og tiltak
 • Be om veiledning og tilbakemeldinger
 • Søke relevant kunnskap gjennom praksisperioden
 • Gi direkte beskjed til avdelingen dersom fravær og send mail til lærer
 • Bruke studiedagene aktivt til å sette seg inn i aktuell teori og arbeide med obligatoriske arbeidskrav
 • Bli kjent med alle pasientene på avdelingen
 • Vurdere skriftlig eget læringsutbytte til midt- og sluttvurdering
 • Ta med egen pc til vurderingssamtalen
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Vurdere skriftlig eget læringsutbytte til sluttvurdering
 • Oppsummere og evaluere praksisperioden sammen med lærer, hovedveileder og medstudenter
Etter praksisperioden:
 • Evaluere praksisperioden digitalt i nettskjema
 • Ta med erfaringer fra praksisperioden inn i nye teori- og praksisemner.

Lykke til videre!