Om GIVE

Gjensidig Involvering og Villet Endring

Prosjektet mottok nylig 10 millioner kroner i støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Alle vi som jobber ved høgskolen og på de ulike praksisplassene ser frem til å ta nye skritt dette viktige arbeidet de neste fire årene!

Desember 2020: De involverte samarbeidspartene feirer tildelingen på koronavennlig vis. Bilde: Skjermdump / Janca Molthe van Doorn

Givepraksis.no er en blogg for sykepleiestudenter, lærere og praksisveiledere som skal bidra til å øke kvaliteten i utdanningen av sykepleiere ved Høgskolen i Innlandet.

Vårt praksisfellesskap bestående av sykepleiestudenter, veiledere, praksissteder, pilotkommuner, ledere og lærere jobber alle mot samme mål.

“GIVE” -Gjensidig Involvering og Villet Endring- 

er en ny praksismodell som vil øke utdanningskvaliteten og arbeidslivsrelevansen i sykepleierutdanningen. Modellen tar utgangspunkt i hvordan gjensidig involvering og villet endring mellom utdanningsinstitusjon og kommuner kan bidra til studentaktiv læring og læringsfremmende vurderingsformer, dialog og samarbeid, gjennom innovativ bruk av digitale løsninger.

Prosjektet består av deltakere med ulike utgangspunkt og erfaring fra praksisfeltet i sykepleiestudiet; det vil si ledere og lærere, praksisveiledere, representanter fra kommunene, og sykepleierstudenter i praksis.

Prosjektleder er Janca Molthe van Doorn, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.

De involverte i prosjektet er sykepleiere i praksisfeltet i pilotkommunene, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) (USHT), studentrepresentanter og øvrige vitenskapelig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger ved Høgskolen i Innlandet og OsloMet.

Prosjektet er forankret hos Kommunalsjef for Helse og omsorg i kommunene Hamar og Stange og Kommunalsjef i Tynset kommune.

Til toppen 🠑