Lærer har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS) 
 • Bli kjent med CANVAS rom, læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold og aktiviteter og arbeidskrav og GIVE-lommefolder 
 • Avtale tidspunkt for forventingssamtaler, refleksjonsdager, vurderingssamtaler og veiledningsmøter med hovedveiledere i samarbeide med avdelingsleder – i god tid før praksisoppstart  
 • Lage en lokal møteplan for praksisperioden og dele denne med studentene og avdelingsleder/soneleder (MAL)
 • Sørge for at hovedveileder har tilgang til Canvas i samarbeid emneansvarlig  
 • Delta på samarbeidsmøte med lærer, studenter og praksisfelt 
 • Dele bemanningsplan med studentene 
1. Oppstart praksisperioden
 • Lese egenpresentasjoner fra studenter i Canvas (MAL)  
 • Lede forventningssamtale med studenter og hovedveiledere i gruppe, for å bli kjent og avklare forventninger til hverandre og gjennomgang av lokal møteplan for praksisperioden. Bruke PRAKSISDUKEN
 • Gi mulighet for individuelle samtaler ved behov  
2. Arbeidsfase
 • Gi skriftlig tilbakemelding på arbeidskrav i Canvas   
 • Veilede hovedveiledere   
 • Møte studenter og lede refleksjonsdager/verksteder i samarbeid med hovedveileder 
 • Lede og dokumentere midtvurderingssamtalen digitalt i Canvas 
 • Dialog og samarbeid med hovedveileder i løpende skikkethetsvurdering 
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Møte hovedveileder digitalt for å forberede sluttvurderingssamtale  
 • Veilede hovedveileder ved behov 
Etter praksisperioden:
 • Informere student og ha dialog med studieansvarlig dersom informasjon bør videreformidles for oppfølging i neste praksisperiode 
 • Protokollføre eksamensresultater 
 • Møte emneansvarlig og lærer kollegiet for å oppsummere erfaringer fra praksisperioden og forbedringsområder i emne og dele dette med studentene 
 • Dialogmøte med avdelingsleder for å formidle høgskolens evaluering av praksisperioden og oppsummere forbedringsområder til neste praksisperiode