Lærer har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS)
 • Bli kjent med GIVE praksismodell
 • Gjøre seg kjent med læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold og aktiviteter og www.givepraksis.no
 • Utarbeide periodeplan med avtalte tidspunkter for forventingssamtaler, refleksjonsdager og vurderingssamtaler i samarbeide med avdelingsleder - minimum 5 uker før praksis starter
 • Møte hovedveileder og studenter på digitalt dialog og samarbeidsmøte 3 uker før praksisstart
 • Bruk gjerne praksisduken
 • Gjøre seg kjent i CANVAS rommet og digitalt vurderingsskjema
 • Lese egenpresentasjoner fra studenter
1. Oppstart praksisperioden
 • Bli kjent med studenter og hovedveiledere, og avklare forventninger til hverandre og hvordan samarbeide gjennom praksisperioden (Bruk gjerne Praksisduken
 • Gå igjennom periodeplan for praksis, dele nødvendig kontaktinformasjon og avklare innleverings frister, obligatoriske læringsaktiviteter og arbeidskrav
 • Dele ut, informere og samle inn samtykkeskjemaer
 • Bruke GIVE lommefolder
2. Arbeidsfase
 • Lese og gi skriftlig og muntlig tilbakemelding på obligatoriske logger og innleveringer
 • Tilby dropp-inn veiledning/ digitale veiledningsmøter med hovedveiledere
 • Samarbeid med praksissted i løpende skikkethetsvurdering og veilede dersom utfordrende situasjoner skulle oppstå
 • Lede refleksjonsdager/ veiledningsmøter i samarbeid med hovedveileder
 • Gjennomføre og dokumentere midt og sluttvurderingssamtalen i samarbeid med student og hovedveileder
 • Bruke GIVE lommefolder
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Gjennomføre og dokumentere sluttvurderingssamtalen i samarbeid med student og hovedveileder
 • Motivere og legge tilrette for at studentene evaluerer praksisperioden digitalt
Etter praksisperioden:
 • Protokollføre eksamensresultater / sluttvurdering
 • Oppsummere praksisperioden med hovedveileder og avdelingsleder og finne forbedringsområder til neste praksisperiode
 • Møte emneansvarlig og lærer kollegiet for å oppsummere erfaringer fra praksisperioden, og finne forbedringsområder til neste praksisperiode