Hovedveileder har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS) 
 • Henge oppQR-kode til DOPPS på vaktrom og informer daglige veiledere 
 • Bli kjent med Canvas rom, læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold, aktiviteter, arbeidskrav og GIVE lommefolder  
 • Bli kjent med praksis forløpet og praksis modell se film med avdelingsleder 
 • Delta på praksisforberedende møter i forkant av praksisperioden 
 • Planlegge mottak av sykepleierstudentene i samarbeid med avdelingsleder  
1. Oppstart praksisperioden
 • Dialog og samarbeid med hoved- og daglige veiledere om oppstart og gjennomføring av praksisperioden 
 • Lese egenpresentasjoner fra studenter i Canvas 
 • Involvere, inkludere og informere studentene når de kommer til praksisplassen 
 • Dele nødvendig kontaktinformasjon med studentene 
 • Gjennomføre forventingssamtale med studenter og lærer i gruppe for å bli kjent, avklare forventninger til hverandre og gjennomgang av tidsplan for praksisperioden. Bruke PRAKSISDUKEN  
 • BrukeGIVE lommefolder  
2. Arbeidsfase
 • Veilede studentene underveis i praksisperioden – enkeltvis og i gruppe  
 • Gi skriftlig tilbakemelding på arbeidskrav i Canvas  
 • Delta på digitale lunsjmøter med hovedveiledere og lærer 
 • Delta på refleksjonsdager/verksteder  
 • Være tilgjengelig for studentene og daglige veiledere 
 • Bistå studentene i å oppsøke læringssituasjoner på praksisplassen  
 • Motivere daglige veiledere til å gi muntlige tilbakemeldinger til studenter. 
 • Samarbeide med daglige veiledere og etterspør tilbakemeldinger 
 • Samarbeide med andre hovedveiledere  
 • Dialog og samarbeid med lærer i løpende skikkethetsvurdering 
 • Gjennomføre midtvurdering med studenten og lærer og dokumentere i Canvas 
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Møte lærer digitalt for å forberede sluttvurderingssamtalene og søke veiledning ved behov 
 • Gjennomføre og dokumentere sluttvurdering i Canvas med studenten  
 • Oppfordre studentene til å gjennomfør digital evaluering av praksisperioden i Nettskjema rett etter sluttvurderingssamtalen 
 • Markere endt praksisperiode, oppsummere og evaluere praksisperioden med studenter og ansatte på praksisplassen 
Etter praksisperioden:
 • Gjennomføre digital evaluering av praksisperioden i Nettskjema  
 • Evaluere praksisperioden med lærer og avdelingsleder og oppsummere forbedringsområder til neste praksisperiode