Hovedveileder har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS)
 • Print ut og heng opp QR-kode på vaktrom 
 • Gjøre seg kjent med læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold og aktiviteter og www.givepraksis.no
 • Gjøre seg kjent i CANVAS rommet
 • Bli kjent med praksis forløpet og praksis modell Se video: Avdelingsleder
 • Delta på dialog og samarbeidsmøte med lærer, avd. leder og studenter
 • Planlegge mottak av sykepleierstudentene på sykehjem og avdeling i samarbeid med avdelingsleder
 • Planlegge mottak av sykepleierstudentene på sykehjem og avdeling i samarbeid med avdelingsleder
 • Skrive turnus sammen med avdelingsleder for de tre første ukene i praksis - legges inn i Canvas
 • Lese egenpresentasjon fra studenter 
1. Oppstart praksisperioden
 • Bli kjent med studentene og lærer og avklare forventninger til hverandre og hvordan samhandle gjennom praksisperioden og bruk av CANVAS rom
 • Samarbeide med daglige veiledere
 • Dele nødvendig kontaktinformasjon
 • Gi generell informasjon om avdelingen 
 • Involvere studenter i avdelingens rutiner og arbeidsmiljø
 • Bruke GIVE lommefolder 
2. Arbeidsfase
 • Lese og gi tilbakemelding på obligatoriske logger og innleveringer
 • Delta på dropp-inn veiledning/ digitale veiledningsmøter med hovedveiledere og lærer
 • Dialog og samarbeid med lærer i løpende skikkethetsvurdering dersom utfordrende situasjoner skulle oppstå
 • Delta på refleksjonsdager/ veiledningsmøter 
 • Være tilgjengelig for studentenes spørsmål og oppklaringer
 • Være tilgjengelig for studentene og de daglige veiledere
 • Bistå studentene i å oppsøke læringssituasjoner, også i andre avdelinger
 • Motivere daglige veiledere til å gi muntlige tilbakemeldinger til studenter
 • Samarbeide med daglige veiledere og etterspørre tilbakemeldinger
 • Delta i planlegging av perioden studentene skal ta over avdelingen sammen med avd. leder og sykepleierstudentene 
 • Samarbeide med andre hovedveiledere 
 • Delta på midtvurdering sammen med studenten og lærer 
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Delta aktivt på sluttvurdering sammen med studenten og lærer 
 • Markere endt praksisperiode med studenter og ansatte 
 • Oppsummere og evaluere praksisperioden sammen med avd. leder, daglige veiledere og sykepleierstudentene
Etter praksisperioden:
 • Evaluere praksisperioden på nettskjema
 • Møte lærer og avd. leder og finne forbedringsområder til neste praksisperiode