Daglig veileder har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS)
 • Bli kjent med GIVE praksismodell og kollektivt veilederansvar
 • Få informasjon om hvem som skal være hovedveiledere
 • Bli kjent med praksis forløpet og praksis modell
1. Oppstart praksisperioden
 • Bli kjent med alle studentene
 • Gjøre seg kjent med læringsutbytter, vurderingskriterier, praksisperiodens innhold og aktiviteter og www.givepraksis.no
 • Avtale og fordele arbeidsoppgaver i avdelingen i samarbeid med studentene
 • Gi generell og praktisk opplæring i avdelingen
 • Involvere studenter i avdelingens rutiner og miljø
 • Bruke GIVE lommefolder
2. Arbeidsfase
 • Etterspørre studentens plan for dagen og planlagte læringsaktiviteter/ arbeidsoppgaver på hver vakt
 • Bruke GIVE lommefolder 
 • Hjelpe studenten til å oppsøke læreaktiviteter/arbeidsoppgaver
 • Spør hvordan studenten skal utføre valgte læringsaktiviteter/arbeidsoppgaver
 • Spør studenten hvordan læringsaktiviteten/arbeidsoppgaven gikk og hva som kan forbedres til neste gang
 • Stille spørsmål som starter med; hva, hvordan, hvilken – slik at studenten må reflektere og finne frem til svaret
 • Kvalitetsikre at pasientene er godt ivaretatt
 • Gi løpende muntlig tilbakemeldinger til både studenten og hovedveileder
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Markere endt praksisperiode sammen med studenter og kollegaer
 • Evaluere praksisperioden sammen med hovedveileder og evt. andre daglige veiledere
Etter praksisperioden:
 • Evaluere praksisperioden på nettskjema