Daglig veileder har i praksissamarbeidet ansvar for:

Før praksisperioden
 • Gjennomføre digital opplæringspakke for praksissamarbeid (DOPPS) 
 • Bli kjent med GIVE praksismodellog kollektivt veilederansvar  
 • Dialog med hovedveileder om praksisforløpet og avklare forventninger til samarbeidet 
1. Oppstart praksisperioden
 • Bli kjent med studentene 
 • Inkludere, involvere og informere studentene når de er på praksisplassen 
2. Arbeidsfase
 • Tilrettelegge og veilede i læringssituasjoner med studentene  
 • Bistå studentene i å oppsøke læringssituasjoner på praksisplassen   
 • Bruke GIVE-lommefolder sammen med studentene 
 • Gi løpende muntlig tilbakemeldinger til både studentene og hovedveiledere 
 • Dersom du er i tvil eller har spørsmål vedrørende studentoppfølgingen - ta snarlig kontakt med hovedveileder 
3. Avslutning- og evalueringsfase
 • Delta i markeringen av endt praksisperiode sammen med studenter og kollegaer  
 • Evaluere praksisperioden sammen med hovedveileder og andre daglige veiledere 
Etter praksisperioden:
 • Evaluere praksisperioden med kollegaer og oppsummere forbedringsområder til neste praksisperiode 
 • Vurder behov for kompetanseheving i samarbeid avdelingsleder