Dette er noe nytt

Det er lagt opp til oppmøte på studiested Elverum hver uke.

Det vil være varierte studie- og arbeidsformer, som for eksempel forelesninger, gruppearbeid, veiledning, selvstudier, muntlig og praktisk fremstilling av fagstoff og nettbasert undervisning. Vi bruker ulike digitale arbeidsformer, kritisk refleksjon og tilbakemeldinger, praktiske øvelser og praksis. 

Du blir autorisert sykepleier med oppdatert  kunnskap, skikkethet og respekt for mennesker. Som sykepleier har du tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både offentlig og privat, nasjonalt og internasjonalt. 

Opptakskravet er  generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.